X
אשמח
לפרטים
נוספים

העין ומחלות ניוון רשתית

הרשתית היא השכבה הרגישה לאור בעין, אותה ניתן להשוות לסרט במצלמה אנלוגית. הרשתית הינה רקמה עצבית דקה המכסה את חלקו הפנימי של גלגל העין ומורכבת מכמה שכבות, כאשר קולטני האור נמצאים בהיקף. קולטני האור הופכים את אותות האור החודרים לעין לאותות חשמליים ומעבירים אותם לתאים בשכבות הבאות ברשתית, אשר מעבדות את המידע ומעבירות אותו הלאה דרך עצב הראייה למרכזי הראייה במוח, המשלימים את עיבוד התמונה לראייה. במחלות ניוון רשתית תורשתיות, קולטני האור (פוטורצפטורים) ברשתית נפגעים ומתים. כתוצאה מכך האור העובר דרך העין אינו מתורגם לראייה. המחלה מביאה להתדרדרות מתמשכת בראייה עד לפגיעה קשה המסתיימת על פי רוב באובדן ראייה מוחלט. עם זאת, שאר השכבות של הרשתית ממשיכות לתפקד.

פתרון בעזרת שתל רשתית מלאכותית

ידוע כיום כי ניתן לחקות את תפקודם של קולטני האור הפגועים על ידי תרגום התמונה לאותות חשמליים באופן מלאכותי והעברת זרם חשמלי נמוך מאוד לתאי הרשתית בשכבות הממשיכות לתפקד. כך ניתן להניע את תהליך יצירת הראייה ולשקם במידה מסוימת את תחושת הראייה.

על המחקר הקליני

בימים אלה מתקיים ניסוי בינלאומי במערכת שתל תוך עיני אשר פותחה ע"י חברה ישראלית והמיועדת להשבת תחושת הראיה לאנשים אשר איבדו את הראיה בשתי העיניים בעקבות ניוון רשתית תורשתי מסוג רטיניטיס פיגמנטוזה.

1

לאחר בדיקות התאמה, הכוללות בדיקות עיניים ובדיקות ראייה הנערכות במרכז הרפואי והערכה פסיכולוגית, השתל יושתל באחת מהעיניים תחת הרדמה מלאה ע"י מנתח רשתית בכיר.

2

לאחר הניתוח החולים נשארים לצורך מעקב עד יומיים לאחר הניתוח ולאחר כשבועיים השתל מופעל בעזרת משקפיים יחודיים המסופקים לחולה המשדרים קרן אינפרא-אדומה בלתי נראית ובלתי מזיקה לתוך העין.

3

לאחר כיול פעולת השתל באופן בלתי-פולשני ע"י טכנאי קליני מוסמך, צוות המחקר מבצע מעקב רפואי במהלך שישה חודשים בכדי להבטיח את בריאות העין, כולל בדיקות יכולות ראייה בכדי להעריך את השיפור בעקבות פעילות השתל.

4

במהלך תקופת המעקב החולים יקבלו הדרכה ואימון לשיקום יכולות הראייה שלהם. חולים שיתנו את הסכמתם, יזכו למעקב נוסף של שנה תחת המרכז הרפואי.

5

המחקר ממומן ע"י יזם הניסוי ואינו כרוך בהוצאות כספיות למשתתפים בו. בשלב זה מטרת המחקר העיקרית הינה להוכיח את בטיחות השימוש במוצר ולהעריך את אופן תפקודו בהשבת יכולות ראייה לחולים.

6

מועמדים להשתתפות במחקר

- בני 18 ומעלה

- רמת ראייה של הבחנה באור בלבד, או ללא כל הבחנה באור, בשתי העיניים

חולי רטיניטיס
פיגמנטוזה

העומדים בקריטריונים הבאים

* לשימוש בניסוי קליני בלבד. המערכת טרם אושרה לשימוש בישראל.

לפרטים נוספים:

בימים אלה מחלקות העיניים במרכזים הרפואיים סוראסקי ורבין נמצאות בהליך קבלת חולים להשתתפות בניסוי בישראל .
לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות לאחד המרכזים הרפואיים :

המרכז הרפואי ע"ש רבין (בלינסון):

ויוי דגן: eyeclinic@clalit.org.il

03-9377199

המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי (איכילוב):

סשה אמירוב: sashaa@tlvmc.gov.il

03-6974165 | 03-6973629
X
אשמח
לפרטים
נוספים