Wilt u graag extra informatie?
X

Het oog en netvliesdegeneratie

Het netvlies is de lichtgevoelige laag in het oog, dat je kan vergelijken met een film in een analoge camera. Het netvlies is een dun zenuwweefsel dat de binnenkant van het oog bekleedt en bestaat uit een aantal lagen, met fotoreceptoren als de buitenste laag. De fotoreceptoren zetten het licht dat in het oog valt om in elektrische signalen en sturen ze door naar de cellen in de binnenste lagen van het netvlies. Hier wordt de informatie verwerkt en via de oogzenuw doorgestuurd naar het gezichtscentrum in de hersenen waar de omzetting in beelden wordt voltooid. Bij erfelijke netvliesdegeneraties raken de fotoreceptoren beschadigd en sterven af. Als gevolg daarvan wordt het licht dat door het oog passeert niet vertaald in beelden. De ziekte zorgt voor een doorlopende verslechtering van het gezichtsvermogen om uiteindelijk tot blindheid te leiden. De binnenste lagen van het netvlies blijven echter functioneel.

Het netvliesimplantaat

We weten nu dat de functie van de beschadigde fotoreceptoren nagebootst kan worden door het beeld te vertalen in elektrische signalen en een zeer lage elektrische stroom te sturen naar de netvliescellen in de lagen die nog wel functioneren. Op deze manier kan het gezichtsvermogen worden gestimuleerd en tot op zekere hoogte worden hersteld.

De klinische proef

Momenteel is een internationale studie bezig met het onderzoek van een netvliesimplantatiesysteem, ontwikkeld om het gezichtsvermogen te herstellen bij mensen die het zicht in beide ogen zijn verloren als gevolg van Retinitis Pigmentosa, een erfelijke netvliesdegeneratie.

1

Na het testen van de geschiktheid, inclusief oogheelkundig en psychologisch onderzoek, wordt het implantaat onder volledige narcose door een senior netvliesspecialist in een van ogen ingeplant.

2

De patiënten blijven maximaal twee dagen na de ingreep in het klinisch centrum voor herstel en opvolging. Na ongeveer twee weken wordt het implantaat geactiveerd met een unieke bril die aan de patiënt wordt verstrekt. Deze bril stuurt een onzichtbare en onschadelijke infraroodstraal door in het oog.

3

Na niet-invasieve kalibratie van het implantaat door een gekwalificeerd klinisch technicus, doet het medisch onderzoeksteam gedurende zes maanden follow-up om de gezondheid van het oog te waarborgen en voert testen uit om de verbetering van het gezichtsvermogen als gevolg van het implantaat te beoordelen.

4

Tijdens het revalidatieproces worden patiënten begeleid en getraind. Patiënten die hun toestemming geven krijgen een extra jaar follow-up door het medisch centrum. De studie wordt gesponsord door de opdrachtgever en houdt geen financiële uitgaven in voor de deelnemers.

5

Het voornaamste doel van de studie is om de veiligheid van het product aan te tonen en te evalueren hoe het werkt bij het herstellen van het gezichtsvermogen van patiënten.

6

Kandidaten voor deelname aan de studie

Retinitis Pigmentosa-patiënten die aan de

volgende criteria beantwoorden

  • Volwassenen van 18 jaar en ouder
  • Mensen met blindheid gaande van lichtperceptie tot geen lichtperceptie in beide ogen

*Uitsluitend voor klinisch gebruik. Het systeem is nog niet goedgekeurd voor commercieel gebruik.

Voor extra informatie:

De oogheelkundige afdelingen van de volgende klinische centra zijn momenteel actief patiënten aan het werven voor de studie:

Leuven University Hospital

Ingeborg Vriens ingeborg.vriens@uzleuven.be

+32 16 34 22 29

Gent University Hospital

Caroline Van Cauwenbergh Caroline.vancauwenbergh@ugent.be

+32 93 32 53 52
Wilt u graag extra informatie?
X